SA Real Estate beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed

Sinds de rente door de ECB bijna tot nul verlaagd is, brengt uw geld op de bank niets meer op! Sterker nog, uw geld verliest aan waarde doordat de inflatie hoger is dan de rente die u ontvangt. En aandelen, valuta, opties en edelmetalen zijn onderhevig aan zware schommelingen.
Wat blijft er dan nog over? Juist: beleggen in vastgoed, met een stabiel rendement. U kunt er als belegger dan voor kiezen om zelf vastgoed te kopen (vaak gaat dit gepaard met grote bedragen), maar u kunt dit complexe proces ook overlaten aan een beheerder van een vastgoedfonds. Ook als u niet de middelen heeft om vastgoed te kopen, kunt u via een vastgoedfonds met kleinere bedragen profiteren van het beleggen in vastgoed.
Een vastgoedfonds kan kiezen uit bepaalde juridische vormen: besloten vennootschap (bv), commanditaire vennootschap (cv) of fonds voor gemene rekening (open of gesloten).

SA Real Estate heeft gekozen voor een vastgoed-bv, wat voor beleggers zeer interessant kan zijn.
SA Real Estate belegt via een vastgoed-bv in onroerend goed. Op deze wijze bieden wij grote, maar ook kleinere investeerders de mogelijkheid om te beleggen in onroerend goed. U geeft een lening af middels de uitgegeven obligatie, met als onderpand het desbetreffende vastgoedproject. Doordat er geen sprake is van een bankfinanciering, gaat het bij deze obligaties ook niet om een achtergestelde lening. Dit betekent dat alle schuldeisers evenveel recht hebben op hun inleg. En om nog even de vergelijking met het beleggen in aandelen te maken: dit brengt meer risico’s met zich mee, omdat u afhankelijk bent van de winstuitkering van het project voordat u dividend zou kunnen ontvangen.
SA Real Estate streeft bij het beleggen in vastgoed naar een realistisch rendement, in combinatie met een overzichtelijk risico. Met grote zorg selecteren wij (waar nodig met partners) ons onroerend goed, bijvoorbeeld in Polen.

Wat is het doel van een vastgoed-bv?

Het doel van een vastgoed-bv is om door middel van een obligatie gezamenlijk te beleggen in een vastgoedportefeuille, teneinde een rendement te behalen.
De obligaties worden uitsluitend als lening uitgegevens, niet als achtergestelde lening, omdat er niet gewerkt wordt met banken of andere crediteuren die voorrang zouden kunnen krijgen, bijvoorbeeld door een recht van hypotheek. Hierdoor zijn alle schuldeisers gelijkwaardig.
Er is gekozen voor een vastgoed-bv middels obligaties i.v.m. de risico’s voor de belegger in het geval van aandelen. Bij aandelen bent u namelijk afhankelijk van de behaalde resultaten van het project.

SA Real Estate geeft een bonus aan het einde van de looptijd, die afkomstig is van het behaalde dividend van de vastgoed-bv.

De mogelijkheden voor het investeren in een vastgoed-bv

SA Real Estate biedt twee mogelijkheden tot deelnemen in een vastgoedportefeuille, een voor de lange, en een voor de korte termijn.

Lange termijn: De langetermijnbelegging heeft te maken met de ontwikkeling van een nieuw te realiseren of reeds bestaand object, dat vervolgens in de verhuur wordt aangeboden via huurcontracten van minimaal 10 jaar. Het onroerend goed dient gedurende de looptijd als onderpand voor het te behalen rendement.
De looptijd van de investering is variabel, en vanaf 3 jaar. Indien een belegger niet meer deel wil nemen in de obligatie, zal gezocht worden naar een koper die de obligatie overneemt.

Korte termijn: De kortetermijnbelegging biedt mogelijkheden voor relatief kleine projecten, met een maximale looptijd van 3 jaar. Tijdens dit traject zal gekeken worden naar diverse mogelijkheden tot het realiseren van een nieuwbouwproject of het restaureren/renoveren van een bestaand pand. Dit object zal vervolgens in de verkoop worden aangeboden.

Villa-Astoria

Uiteraard wordt ook bij deze optie van tevoren uitvoerig gekeken naar de te verwachten resultaten, zodat het rendement interessant genoeg is voor de deelnemers en de uitgevende instelling. Het rendement komt hierbij uit de resultaten van de verkoop van het object.

In elke vastgoed-bv wordt van tevoren afgesproken of het onroerend goed verhuurd of verkocht zal worden om het rendement te behalen. Dit rendement wordt jaarlijks uitgekeerd.

Het rentepercentage is variabel

De rente verschilt per project. Er wordt te allen tijde gekeken naar het te behalen resultaat van de mogelijke projecten; deze worden vooraf geprognotiseerd in een exploitatiebegroting. Bij een vastgoedfonds is het relatief gemakkelijk om een goede inschatting te maken van de winst. De huuropbrengsten liggen vaak vast (in jarenlange contracten) en voor het onderhoud is een plan gemaakt.

Waarom investeren middels een vastgoed obligatie?

Aandelen betekenen een te groot risico voor de belegger. Door uitgifte van obligaties kan een zeker gesteld rendement worden aangeboden dat betaald wordt uit de inkomsten die het project genereert. Dit kan door middel van verhuur of verkoop. SA Real Estate streeft met het beleggen in vastgoed naar een realistisch rendement, in combinatie met overzichtelijke risico’s. Zo selecteren wij met grote zorg (waar nodig met partners) ons onroerend goed, bijvoorbeeld in Polen.

De obligaties die uitgegeven worden door de uitgevende instelling zullen hoofdzakelijk normale leningen betreffen, en geen achtergestelde obligatielening. Er zijn dan ook in de meeste gevallen geen crediteuren met een voorrangspositie (zoals een bank of een grote investeerder).

Wat er met de gelden gebeurt die geïnvesteerd worden via SA Real Estate is van tevoren bekend, met een daarbij behorend informatiememorandum dat te downloaden is op de website onder Downloads.

Nieuwsartikel 1 - Polen groeit

Beleggen in Pools vastgoed

Vastgoed – zeker in een stabiel land als Polen – heeft een prijs die stabiel blijft, of gestaag (of zelfs hard) stijgt. Er zijn nu eenmaal veel mensen die allemaal een woning, een kantoor om in te werken, maar vaak ook een vakantieverblijf, garage of studentenwoning nodig hebben. Bovendien neemt de bevolking overal ter wereld toe, zo ook in Polen. Tel daarbij op dat de Poolse economie flink blijft stijgen, waardoor de waarde van reeds gebouwde woningen en kantoren omhoog gejaagd wordt.

Polen is een van de weinige Europese landen die het hoofd boven water hebben kunnen houden tijdens de economische crisis. Polen realiseerde als enige land in Europa een economische groei in 2009. En in 2011, midden in de schuldencrisis, werd zelfs een groei van 4% gerealiseerd. In Polen vormt de bouwindustrie de ruggengraat; deze zorgt immers voor veel werkgelegenheid. Door de groeiende welvaart groeit jaarlijks ook de Poolse vastgoedmarkt, hetgeen niet onopgemerkt is gebleven.

Zo heeft ING in 2019 zijn vastgoedportefeuille uitgebreid naar 450 miljoen euro en een nieuw hoofdkantoor in Warschau neergezet van zo’n 85 miljoen euro.

SA REAL ESTATE belegt via een vastgoed-bv in Polen, in de stad Szczecin (uitgesproken als Stettin).