fiscale informatie

Fiscale informatie

Algemeen

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de Nederlandse fiscale wetgeving per de datum van het uitbrengen van het Informatiememorandum. Geïnteresseerden wordt geadviseerd om de fiscale gevolgen van het aanschaffen en aanhouden van een Obligatie in zijn of haar specifieke geval af te stemmen met een belastingadviseur.

De Uitgevende Instelling

De Uitgevende Instelling, SA RE Villa Astoria B.V., is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en gevestigd in Nederland onder Nederlands recht. De Uitgevende Instelling is derhalve belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting in Nederland.

De Uitgevende Instelling is geen onderdeel van een fiscale eenheid.

Obligatiehouders

Nederlandse particuliere belegger

Bij een in Nederland wonende particuliere belegger zal de waarde van de Obligatie in beginsel worden belast in de inkomstenbelasting in Box 3. De waarde van de Obligatie bestaat in beginsel uit de nog niet terugbetaalde Hoofdsom en de tot 1 januari aangegroeide Rente op de Obligatie.

Bij het uitbetalen van de Rente zal geen belasting ingehouden worden. Nederland kent in beginsel geen bronheffing op uitbetaalde couponrente.

Vanaf 2020 wordt het rendement in box 3 afhankelijk gemaakt van de omvang van het vermogen. Afhankelijk van uw vermogen zal de waarde van de Obligatie in Box 3 per saldo belast worden tegen een effectief tarief, variërend tussen de 0,54% (laagste schaal) en 1,60% (hoogste schaal) (tarief 2020).

Zie voor verdere info www.belastingdienst.nl.

Indien de Obligatie tot het ondernemingsvermogen van de particuliere Obligatiehouder wordt gerekend of wordt aangemerkt als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, worden de met de Obligatie behaalde resultaten belast als inkomen uit werk en woning in Box 1. Dit inkomen is belast tegen een progressief tarief van maximaal 49,50% (tarief 2020). Onder voorwaarden zijn de betaalde Transactiekosten ten laste van de winst te brengen. Wij adviseren u om een belastingadviseur te raadplegen voor uw persoonlijke situatie.

Besloten Vennootschap

Indien de Obligatie door een besloten vennootschap (of een andere voor de vennootschapsbelasting belastingplichtige entiteit) wordt gehouden, zal de met de Obligatie behaalde resultaten in beginsel belast worden bij de besloten vennootschap tegen het vennootschapsbelastingtarief van maximaal 26,25% (tarief 2020). Wij adviseren u om een belastingadviseur te raadplegen voor uw zakelijke situatie.

Belgische beleggers

Bij een in België wonende particuliere belegger dient u een Belgische belastingadviseur te raadplegen. Doordat de Uitgevende Instelling volgens Nederlands recht wordt uitgegeven plaatsen we geen informatie over de Belgische wet- en regelgeving.

Zie informatiememorandum artikel 7